Oblečte svoj dom do teplého kabáta

Prečo sme začali s výrobou zatepľovacích mált

Keď sa pred niekoľkými rokmi stále viac hovorilo o zatepľovaní, hľadal som riešenie pre svoj dom. Začal som študovať problematiku a skúmať materiály dostupné v stavebninách v mojom okolí. Porovnával som vlastnosti materiálov a presvedčil som sa, že sú medzi nimi veľké, najmä kvalitatívne rozdiely. Väčšinou som vôbec nebol nadšený. Medzi materiálmi sú obrovské rozdiely, myslím najmä kvalitatívne. Príčiny sú zrejme v požiadavkách na výslednú predajnú cenu. Priznám sa, že mi to nedalo spávať, veď ak do niečoho investujem čas a energiu, nech je to efektívne. A zateplenie je riešenie na dlhé roky. A ja chcem zatepliť kvalitne!